THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi:  Quý cổ đông Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

 1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp
 2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 2A, ngõ 85, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
 3. Số điện thoại: 0243 858 4146            Fax: 0243 858 5109

Website: www.mcs-jsc.vn

 1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp
 2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 4. Vốn điều lệ: 42.099.200.000 đồng.
 5. Tỷ lệ biểu quyết: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
 6. Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: 8h30’ ngày 21 tháng 6 năm 2024.
 7.  Địa điểm tổ chức:  Tòa nhà N03 – T1, P.Xuân Tảo, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
 8.  Nội dung đại hội: Chi tiết trong thư mời gửi tới cổ đông.
 9.  Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách dự họp: Ngày 28/5/2024.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo!

 

Tải file thông báo tại đây!

Thong ke