Xây dựng dân dụng

Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trong đó tập trung vào mảng xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp, đồng thời thực hiện thi công cọc nền móng và đầu tư kinh doanh bất động sản. Công ty sở hữu nhiều máy móc thiết bị hiện đại phục vụ cho quá trình thi công cọc nền móng và các công trình dân dụng, công nghiệp như 10 dây chuyền thi công cọc khoan nhồi với các máy khoan hiện đại: Soilmec, Bauer, Hitachi, Sany 03 dây chuyền thi công cọc Barrette, 05 cần cẩu tháp và nhiều thiết bị hiện đại khác. Công ty đã tham gia thi công nhiều dự án công trình lớn trên địa bàn cả nước, trong đó có thể kể đến các dự án: Rạp xiếc Trung Ương, Dự án cải tạo Nhà hát lớn, Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 18, Dây chuyền 2 Nhà máy xi măng Bút Sơn, Nhà máy Shinwon Thái Nguyên, nhà máy xi măng Nghi Sơn.

 

Tin tức liên quan

Xây dựng Công nghiêp

Công ty Cổ phần thi công cơ giới xây lắp là công ty có quy mô trung bình trong ngành xây dựng. Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trong đó tập trung vào mảng xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp, đồng thời thực hiện thi công cọc nền móng và đầu tư kinh doanh bất động sản.

Giao thông - Hạ tầng

Công ty Cổ phần thi công cơ giới xây lắp là công ty có quy mô trung bình trong ngành xây dựng. Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trong đó tập trung vào mảng xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp, đồng thời thực hiện thi công cọc nền móng và đầu tư kinh doanh bất động sản.

Cọc khoan nhồi

Công ty Cổ phần thi công cơ giới xây lắp là công ty có quy mô trung bình trong ngành xây dựng. Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trong đó tập trung vào mảng xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp, đồng thời thực hiện thi công cọc nền móng và đầu tư kinh doanh bất động sản.

Thong ke