Lịch sử và sự kiện


Công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà là Doanh nghiệp Nhà nước, thành viên của Tổng công ty Sông Đà, được thành lập theo quyết định số 17/TCT-VPTH ngày 12 thnág 9 năm 2001 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà.

Và Năm 2003 được chuyển đổi Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO) theo Quyết định số 946/QĐ-BXD ngày 08 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ xây dựng.

Ngày 08/08/2003 Công ty SUDICO được Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số: 0103002731 với Vốn điều lệ là: 30.000.000.000 VNĐ (30 tỷ đồng).

Nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả Công ty đã tăng Vốn điều lệ từ 30.000.000.000 VNĐ lên thành 400.000.000.000 VNĐ (400 tỷ đồng) theo giấy phép kinh doanh thay đổi lần thứ 5 ngày 17/7/2009.

Ngày 11 tháng 5 năm 2006, Công ty có giấy phép của UBCK Nhà nước về việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với mã số giao dịch là SJS và ngày 6/7/2006, cổ phiếu SJS đã chính thức lên sàn giao dịch. Từ những phiên giao dịch đầu tiên cho đến nay cổ phiếu SJS luôn có mức giao dịch cao SJS luôn là mã chứng khoán tốt nhất trong số các cổ phiếu đang được niêm yết trên thị trường Chứng khoán.

Trong năm 2006 Công ty triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc và đến tháng 8 năm 2006 Công ty được cấp giấy chứng nhận chứng chỉ ISO 9001:2000, chứng chỉ hệ thống văn bản quản lý chất lượng.

Đồng thời trong tháng 8 năm 2006 Công ty đã giành được giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2006.

Năm 2007 Công ty chuyển đổi thành công 02 Xí nghiệp là đơn vị trực thuộc Công ty thành 02 Công ty cổ phần đó là:

+ Xí nghiệp tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng chuyển thành Công ty cổ phần Tư vấn SUDICO.

+ Xí nghiệp Kinh doanh và khai thác dịch vụ đô thị chuyển thành Công ty cổ phần Dịch vụ SUDICO.

Cũng trong năm 2007 Công ty thành lập Công ty con là Công ty TNHH một thành viên SUDICO Tiến Xuân, với số vốn 100% vốn của SUDICO

Năm 2008 Công ty thành lập Công ty con là Công ty TNHH một thành viên SUDICO An Khánh trên cơ sở Ban quản lý các dự án Hà Tây là đơn vị trực thuộc của SUDICO, với số vốn 100% vốn của SUDICO.

Năm 2009 Công ty thành lập Trung tâm giao dịch Bất động sản SUDICO là đơn vị trực thuộc của SUDICO.

Cũng trong năm này, ngày 02/09/2009 Công ty vinh dự nhận được giải thưởng Sao vàng đất Việt lần thứ 2.

Từ những thành tích trên Công ty đã khẳng định được thương hiệu và uy tín của SUDICO trên thị trường kinh doanh Bất động sản.

Thong ke